Dla gości

Drogi Internauto trafiłeś na stronę Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Mrągowie. Znajdziesz tu informacje o naszym Zborze. Mamy nadzieję, że zainspirują Cię one do poszukiwania wiary w Jezusa w swoim życiu. Tworząc tą stronę pragniemy podzielić się naszym świadectwem wiary, które oparte jest na Biblii stanowiącej dla nas najwyższą zapisaną prawdę życia. Staramy się stosować jej nauczanie w naszym życiu i być chrześcijanami takimi jak pierwszy Kościół. Szczególną charakterystyką Ruchu Zielonoświątkowego na świecie i Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce jest podkreślanie nawrócenia czyli osobistej przemiany życia, doświadczania chrztu w Duchu Świętym na wzór tego opisanego w Dziejach Apostolskich rozdział 2 oraz doświadczania charyzmatów czyli nadnaturalnych manifestacji darów Ducha Świętego we współczesnym Kościele. Podczas naszych nabożeństw modlimy się do Boga, śpiewamy Jemu pieśni uwielbienia, zwiastujemy Słowo Boże oraz modlimy się o potrzeby ludzi. Bóg odpowiada na nasze modlitwy zanoszone w pokorze i z wiarą do Niego, czego dowodem są świadectwa ludzi, którzy doświadczyli całkowitej przemiany życia, cudów uzdrowienia, uwolnienia od mocy ciemności czy po prostu mówiąc po naszemu doświadczyli Jezusa. Jeżeli nie wierzysz, że takie życie i takie doświadczenia są możliwe to przyjdź na nasze zgromadzenia lub napisz do nas i przekonaj się sam.